Vážení zákazníci,
Vaše faktury je nyní možné stahovat na



Faktury i přílohy vystavené od 1.6.2023 jsou nově dostupné pouze na tomto portálu.
V případě, že nemáte opravnění do tohoto portálu, prosím kontaktujte zákaznické oddělení.

Děkujeme za pochopení.